Quản lý tin trên PC

09:27 06/09/2014

Quản lý tin trên PC

1. Bước 1: Click Trang cá nhân

 

Bước 2: Click Danh sách tin rao

 

Bước 3: Thao tác tìm kiếm tin

1. Sửa tin

Nhấn nút sửa của tin cần sửa để sửa tin

2. Xóa tin

Nhấn nút Xóa của tin cần xóa để xóa tin -> Nhấn OK để đồng ý xóa

3. Làm mới tin

Để tin được lên đầu danh sách, bạn tìm kiếm tin và kích vào nút  Làm mới