Hướng dẫn đăng tin trên Điện thoại

09:01 06/09/2014

Hướng dẫn đăng tin trên Điện thoại

Bước 1: Đăng ký thành viên

Xem tại bài hướng dẫn Đăng ký thành viên, hoặc Nhấn vào đây

Bước 2: Đăng nhập

Xem tại bài Đăng nhập, hoặc kích vào Đăng nhập, hoặc Nhấn vào đây

Bước 3: