Hướng dẫn Đăng nhập

10:09 07/09/2014

Hướng dẫn Đăng nhập

Bước 1: Nhấn nút Đăng ký trên thanh công cụ hoặc nhấn Đăng ký thành viên, hoặc nhấn vào đây

Bước 2: Nhấn nút Đăng nhập trên menu trái