Hướng dẫn đăng ký thành viên

03:38 18/03/2014

Để có thể đăng tin trước tiên bạn phải đăng ký thành viên trên nhaviet.net Để đăng ký bạn có 2 cách là sử dụng Điện thoại hoặc máy vi tính

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN

1. Trên PC

Bước 1: Nhấn nút Đăng ký thanh thanh công cụ hoặc nhấn Đăng ký thành viên

Bước 2: Nhập thông tin thành viên

Bước 3: Nhấn nút Đăng ký

2. Trên Điện thoại

Bước 1. Nhán nút Đăng ký hoặc Đăng và quản lý tin

Bước 2: Nhập thông tin thành viên

Bước 3. Nhấn nút Đăng ký để hoàn thành

Chúc bạn đăng ký thành công!